Rozwijaj swój biznes z najnowszą wersją SAP Business One 9.2 na platformie SAP HANA.

Rozwijaj swój biznes z najnowszą wersją SAP Business One 9.2 na platformie SAP HANA.

Dynamicznie zmieniający się rynek zmusza jego uczestników do poszukiwania coraz bardziej dopasowanych i optymalnych rozwiązań informatycznych, które mogą wspierać wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa. Kluczowe obszary wymagają coraz bardziej dopasowanych rozwiązań nie tylko w zakresie operacyjnym, ale również analitycznym i raportowym. Producenci oprogramowania z miesiąca na miesiąc starają się usprawniać swoje aplikacje w celu rozwiązania kluczowych dla przedsiębiorstw problemów i obsługi najbardziej skomplikowanych procesów w nich zachodzących. Jednym z wiodących na rynku ERP systemów jest właśnie najnowsza wersja SAP Business One 9.2 na platformie SAP HANA. Opisywane rozwiązanie w swojej najnowszej wersji posiada wszelkie niezbędne elementy dla najbardziej optymalnego prowadzenia biznesu. Szeroka funkcjonalność i bardzo zaawansowana wbudowana analityka może spełnić wymagania najbardziej wymagających klientów. SAP Business One swoją funkcjonalnością zasadniczą swobodnie obsługuje obszary sprzedaży, dystrybucji, magazynu i finansów a dzięki rozwiązaniu ProcessForce również skomplikowane procesy produkcyjne zachodzące niemal we wszystkich branżach rynkowych.

Aktualna wersja systemu zmieniła się w bardzo wielu obszarach, które poniżej chciałbym przybliżyć.

  1. ANALIZA/RAPORTOWANIE.

 Kluczowa z punktu prowadzenia biznesu jest szybka i kompleksowa informacja oraz sprawne nią zarządzanie. Dlatego właśnie pierwszym elementem który chciałby poruszyć jest analityka. W aktualnej wersji SAP umożliwia tworzenia wielu raportów i zestawień przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi SAP HANA. Nie jest konieczne wdrażanie narzędzi BI w celu sprawnego przygotowania skomplikowanych raportów jak również zarządzania nimi z poziomu użytkownika systemu. W najnowszej wersji zostały przygotowane liczne narzędzia do wykonywania analizy. Użytkownicy z poziomu swoich uprawnień mogą tworzyć swoje własne dashboardy, które mogą zawierać dowolne dynamiczne raporty możliwe do wykonania z poziomu wbudowanych raportów jak również udostępnia narzędzie do własnego ich tworzenia. Możliwość przetwarzania danych może przekładać się  nie tylko na graficzną prezentację ale daję również możliwość   tworzenia własnych unikalnych pulpitów i KPI.  Kolejnym narzędziem usprawnieniem bieżącej oceny sytuacji są zestawy i narzędzia, dzięki którym możemy tworzyć raporty i analizy interaktywne automatycznie przenoszące źródło danych do Excela, dając możliwość dynamicznego i graficznego tworzenia wielopoziomowych dynamicznych raportów z możliwością dokonywania zmian w trybie rzeczywistym. Przedstawione powyżej możliwości funkcjonalne są do wykorzystania dzięki szerokiej funkcjonalności SAP HANA Platform i obejmują wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa. W tym miejscu również należy wspomnieć o jeszcze jednej ważnej funkcjonalności jaką jest narzędzie do dynamicznego planowania przepływu środków pieniężnych. Dla najbardziej wymagających użytkowników dostępne jest dodatkowe narzędzie SAP Lumira, dzięki któremu możliwe jest przygotowanie raportów w postaci dynamicznych wielopłaszczyznowych prezentacji w dowolnej przyjętej lub wymaganej formie z wizualizacja graficzną.

   2. ZARZĄDZANIE DANYMI.

Kolejnym ważnym aspektem w działaniu systemu jest możliwość zarządzania danymi z systemu w tym wprowadzaniem, kopiowaniem i przekazywaniem na zewnątrz. W tym obszarze nowa wersja wprowadza wiele interesujących zmian. Pierwszą z tych zmian są zwiększone możliwości wprowadzania opisów dla pól. W wielu miejscach dla bardziej szczegółowego i precyzyjnego dopasowania zostały zwiększone obszary zapisu. Ponadto możliwa do dodania jest dowolna liczba pól użytkownika które mogą uczestniczyć w śledzeniu i przekazywaniu większej niż dotychczas liczby informacji. Nowa wersja obejmuje także możliwość szybkiego kopiowania danych ze źródeł zewnętrznych jak również przesyłania danych do plików. Nie bez znaczenia jest również możliwość kreowania  dokumentów  w formacie XML. Zmiany obejmują również możliwość bardziej szczegółowego rozliczania kosztów projektów jak również innych obszarów działania. Dodatkowe zmiany funkcjonalne mają na celu przekazywanie bardziej szczegółowych informacji i możliwości dogłębnego śledzenia danego wątku w dowolnym momencie aż do źródła docelowego danych.

  3. SPRZEDAŻ/ZAKUPY.

Kilka zmian nastąpiło również w zakresie procesu sprzedaży i zakupu. Kluczowe zmiany obejmują możliwość otworzenia pozycji w oryginalnym dokumencie podczas tworzenia korekt do zamówienia sprzedaży lub zakupu. Użytkownik może zdecydować o otwarciu pozycji na pierwotnym dokumencie. Funkcjonalność ta daje możliwość obsługi rzeczywistych scenariuszy biznesowych. Zmiany obejmują również możliwość tworzenia kampanii dla dostawców z możliwością ich zapisu i uruchamiania bez konieczności tworzenia nowych. Daje możliwość bardziej elastycznego zarządzania kampaniami. Wszystkie składowe procesu sprzedaży i zakupu mają swoje odzwierciedlenie w logicznej mapie relacji. Uwzględnione i przedstawione są na niej wszystkie operacje w ramach prowadzonego procesu.

4. DYSTRYBUCJA.

Kolejną i ostatnią grupę zmian stanowi obszar dystrybucji. Stworzone zostało narzędzie do aktualizacji cen w cennikach. Funkcja ta daje możliwość zmiany cen, dokonywania procentowych obniżek jak również przeliczenia w oparciu o kursy walut. Zmiany również dokonano w zakresie jednostek lokalizacyjnych. Możliwe jest aktualnie ograniczenie dla konkretnej grupy jednostek miar lub pojedynczej jednostki.

Powyżej przestawione zostały kluczowe zmiany w zakresie nowej wersji. Oczywiście jest również szereg wielu drobnych zmian mających na celu udoskonalenie wszystkich obsługiwanych przez system funkcjonalności dla  zapewnienia najbardziej optymalnej i efektywnej pracy.

W następnej odsłonie przedstawię cały szereg korzyści biznesowych możliwych do osiągnięcia przy wykorzystaniu kompleksowego rozwiązania ERP oferowanego przez CompuTec S.A. Rozwiązanie w oparciu o SAP Business One z pełną obsługą procesów produkcji i dystrybucji.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
ErrorHere