Bezpieczeństwo danych z SAP Business One – RODO

Bezpieczeństwo danych z SAP Business One – RODO

Państwa dane są bezpieczne z SAP Business One

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

SAP Business One jest gotowy na nową regulację prawną, która dotyczy również systemów informatycznych powszechnie używanych przez firmy. Wraz z wejściem w życie RODO, systemy informatyczne muszą umożliwiać m.in.:

 • Ograniczenie okresu przetwarzania danych do zgodnego z celem ich przetwarzania (ograniczenie przechowywania)
 • Wycofanie zgody, na podstawie której przetwarzane są dane
 • Realizację prawa dostępu osobie, której dane dotyczą
 • Realizację prawa do sprostowania danych
 • Realizację prawa do bycia zapomnianym
 • Realizację prawa do ograniczenia przetwarzania
 • Realizację prawa do przenoszenia danych
 • Realizację prawa do sprzeciwu
 • Realizację prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • Realizację decyzji organu nadzorczego o czasowym lub całkowitym ograniczeniu przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania

Dzięki narzędziom w SAP Business One, m.in.:

 • Definiowanie prawowitego właściciela danych i informacji
 • Kreator archiwizacji danych
 • Pełny log dostępu do systemu
 • Pełny log zmian w systemie
 • Zarządzanie danymi osobowymi
 • Konfigurator danych osobowych
 • Kontrola śledzenia danych osobowych
 • Rejestrowanie dostępu użytkowników do odczytu wrażliwych danych osobowych
 • Zarządzanie danymi osobowymi
 • Zarządzanie wrażliwymi danymi
 • Raport zarządzania danymi osobowymi
 • Systemowa obsługa do prawa o byciu zapomnianym
 • Autoryzacja zmian

System pomoże firmom wywiązać się z obowiązków wynikających z RODO.

Jeżeli posiadają już państwo system SAP Business One to należy go zaktualizować do wersji 9.3 PL04. Natomiast jeżeli państwa system nie jest zgodny z RODO to nie należy dłużej zwlekać. Proszę umówić się z nami na prezentację systemu SAP Business One aby uniknąć kar wynikających z niedostosowanego systemu informatycznego do rozporządzenia; które już obowiązuje.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
ErrorHere